Polvikipujen syyt

Polvikipuja voivat aiheuttaa urheiluvammat tai trauma (esim. onnettomuus). Useimmissa tapauksissa kivun on aiheuttanut pelkkä kuluminen, joka taas on seurausta tavallisesta rappeuttavasta vanhenemisesta ja rasittavista aktiviteeteista, kuten jalkapallo, juoksu, pyöräily tai työ (esim. rakennustyömaalla). Nämä kaikki vaikuttavat polviin ja kuluttavat polvirustoa.

Jalkaterän biomekaniikka

Urheilun, työn, iän, vammojen, traumojen tai virheellisen kävelytyylin lisäksi jalkaterän biomekaniikalla voi vaikuttaa suuresti patellofemoraalisen kipusyndrooman kehittymiseen. Useimmat lääkintävoimistelijat ja jalkateräspesialistit ovat vakuuttuneita, että kävelytyylin ja jalkaterien ja nilkkojen asennolla on suuri vaikutus sääriin, polviin, lonkkiin ja selän alaosaan. Yli puolet väestöstä kärsii virheasennosta, jota kutsutaan ”ylipronaatio”. Se tarkoittaa, että jalkaterät ja nilkat kiertyvät sisäänpäin ja holvit romahtavat kävellessä ja juostessa.

Ylipronaatio ei vaikuta vain jalkateriin, vaan siitä johtuen myös sääri kiertyy sisäänpäin. Polvi on reiden ja säären yhdistävä saranajäsen, jonka pitää taipua ja venyä säärestä. Erona nilkkoihin ja lonkkaniveliin polven rakenne ei ole kiertyvä. Kuitenkin silloin, kun jalkaterä kiertyy sisäänpäin ylipronaation vuoksi, säären alaosan on pakko kiertyä. Näin syntyy epänormaali rasitus polviniveleen, mikä heikentää polven toimintaa. Tämä johtaa väistämättä polviruston liialliseen kulumiseen, mikä aiheuttaa pitkäaikaisia vammoja ja kroonista kipua.

FootActiven pohjalliset

Pohjalliset ovat helppo tapa hoitaa ylipronaatiota, ja niistä voi olla suurta apua polvikipujen hoidossa, mikäli niitä käytetään yhdessä muiden terapiamuotojen kanssa. Näitä ovat etenkin voimaharjoittelu ja lääkintävoimistelu.

Suuntaamalla jalkaterien ja nilkkojen tasapainon oikein FootActiven pohjalliset vähentävät huomattavasti säären kiertymistä sisäänpäin, mikä on polviongelmien tavallinen syy.

Useimmat (ammattilais-)urheilujat käyttävät pohjallisia kengissään varmistamaan jalkaterien, säärten ja polvien oikean asennon. FootActiven pohjalliset auttavat palauttamaan polvinivelen oikean toiminnan korjaamalla ylipronaation. Samalla ne poistavat patellofemoraalisen kivun aiheuttajat. Jos jalkaterät pronatoivat liiallisesti, on hyvin todennäköistä, että FootActiven pohjalliset lievittävät kipuja merkittävästi.